Antoni Szaper /1883 – 1944/

Pochodzenie rodziny: Po klęsce Napoleona i restytucji monarchii  w  roku 1816 Julien Chapeau opuścił  z przyczyn politycznych Francję i osiedlił się w będącym  wtedy pod władzą pruską Wielkim Księstwie Poznańskim. Zmienił nazwisko na łatwiejsze do wymówienia po niemiecku − Szaper. Pracował jako leśniczy w dobrach Antoniego Henryka Radziwiłła, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.  Około roku 1846, jako 4 dziecko z kolei, przyszedł na świat jego syn −  Jan. Tenże ukończył  szkoły w Poznaniu i przeprowadził  się do Galicji, gdzie przez większą część życia pracował jako nauczyciel, m.in. kierownik szkoły w Filipowicach koło Krakowa. W roku 1876 poślubił pochodzącą z Bochni Teresę Zielińską, a w roku 1883 urodził im się syn – Antoni.

1931_sw_sadzenia_drzewek_grono_max

1931 rok – Antoni Szaper – numer 6

Antoni Szaper (1883 – 1944)  ukończył gimnazjum w Krakowie i studia we Lwowie. Początkowo pracował jako nauczyciel w Bochni, po wybuchu I wojny światowej został powołany jako jednoroczny ochotnik do armii austriackiej; uzyskał cenzus oficerski i walczył na froncie włoskim. W 1915 poślubił Zofię Zajączkowską. W 1916 poważnie ranny, po rekonwalescencji do służby wojskowej  już nie wrócił. Uczestnik II powstania śląskiego.  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do służby państwowej, wkrótce też powołano go na stanowisko inspektora szkolnego w Zagłębiu. W roku  szkolnym 1934/35 zostaje kierownikiem nowo wybudowanej ze składek społecznych szkoły w Porębie. W 1939 roku budynek szkolny w Porębie został przejęty przez wojsko i młodzież niemiecką. W wigilię świąt Bożego Narodzenia 1943 roku Antoni Szaper został wskutek donosu aresztowany przez gestapo, przewieziony do obozu koncentracyjnego w Płaszowie i tam w 1944 zamordowany wraz z  4 swoich dzieci przez Niemców.

Wydane książki:

„Odgłos” − Kraków : G. Gebethner i Spółka ; Warszawa : Gebethner i Wolff, 1921

„Historia Polski do użytku szkolnego”  − Warszawa : Gebethner i Wolff, 1919, 1920, 1921.

„Baśnie sceniczne”  − Drukarnia Polska Zemanka,  1926.

 

Dane biograficzne:
Antoni Szaper
Urodzony:          10 I 1883
Małżeństwo:        26 II 1915 Zofia Zajączkowska
Zawód/ praca:      Kierownik szkoły, dyplomowany nauczyciel, literat.
Adres:          Koźmice Wielkie 1
Został zamordowany przez Niemców 1944 w obozie w Płaszowie.

Ojciec: Jan Szaper, nauczyciel w Filipowicach koło Krzeszowic.
Matka: Teresa Zielińska

Dzieci Antoniego Szapera:

Tadeusz - urodzony: 30 III 1916 Bochnia,
Maria - urodzona: 5 V 1918 Bochnia,
Jan - urodzony: 31 III 1922 Kraków,
Juliusz - urodzony:26 XII 1924 Gorzków
Krystyna - urodzona:13 III 1927 Koźmice Wielkie